Multimove

VZW Basics! organiseert een bewegingsprogramma voor kinderen van het eerste kleuter tot en met het derde leerjaar.

Dit is een gevarieerd bewegingsprogramma waarin we spelenderwijs de motorische ontwikkeling en de algemene basisvaardigheden van jonge kinderen stimuleren.

Multimove wil de ontwikkeling van de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren.

Het project is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, VSF, ISB en de universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen (U Gent, VUB en KU Leuven).

Meer info kunnen jullie vinden op de volgende link: http://www.multimove.be

Zie flyer (onderstaande link) voor meer info over onze nieuwe lessenreeksen voor het schooljaar 2019-2020.